วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  โครงสร้างพื้นฐาน
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    
ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
    
ระเบียบพัสดุ
  ข่าวและประกาศ
  ด้านสวัสดิการและสังคม
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ประมวลภาพเทศบาล
  สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยว / สินค้า OTOP
  อาเซียน Asean
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์

 
 

 
 
 
 


 

 

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ....
 
 กิจกรรมน้อมรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (29/10/2017)  
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมน้อมรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงถวายความอาลัย) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายความอาลัย และน้อมรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560
 

 
 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค (29/10/2017)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ตามคำสั่ง อำเภอเขาย้อย ที่ ๑๐๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในการจัดพิธีการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  อ่านต่อ..
 

 
 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (17/5/2017)  
 นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย และประชาชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณถนนเลียบคลองตาเม ม.3 ตำบลทับคาง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  อ่านต่อ..
 

 
 ร่วมกิจกรรมกล่าวคำถวายความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (27/1/2017)  
นางอรอนงค์  ศิริชัย  นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย กล่าวคำถวายความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมร่วมกันขับร้อง เพลง สรรเสริญพระบารมี และบทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด และร่วมลงนามถวายความอาลัย ร่วมถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน การแสดงเจตจำนงค์การปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส น้อมนำตามพระบรมราโชวาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
 

 
 ศาสตร์พระราชา น้อมนำสู่การปฏิบัติ โครงงานตามรอยพ่อ (3/12/2016)  
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง และประชาชน แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้พนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนพระคุณพระองค์ท่าน พร้อมทั้งประชาชนในเขตเทศบาลทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เน้นการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด โดยจัดทำเป็นโครงงาน “ตามรอยพ่อ”   อ่านต่อ..
 

ดูทั้งหมด.. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ดูทั้งหมด.. 
 
 การประกวดชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระดับจังหวัด 
นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "วันนี้ชนะระดับเขต ระดับประเทศคงไม่ไกล" และมอบรางวัลการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับจังหวัด  ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเขาย้อย โดยนางอรอนงค์ ศิริชัย นากยกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นผู้รับมอบ 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอท่ายาง 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอบ้านลาด 4.รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอหนองหญ้าปล้อง 5.รางวัลชมเชย  อ่านต่อ..
 
 
 กิจกรรม Big Cleaning Day เขาย้อยสะอาด 
นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day "เขาย้อยสะอาด" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่9 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยมีนายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอเขาย้อย นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย และหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอเขาย้อยให้การต้อนรับในกิจกรรมประกอบไปด้วย การมอบรางวัลให้กับชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านกล้วยสามัคคี  อ่านต่อ..
 
 
 ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ครั้งที่ 1 
เทศบาลตำบลเขาย้อยจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยร่วมกับ หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชนบ้านดอนทรายร่วมใจ 2.ชุมชนบ้านหนองแหน 3.ชุมชนบ้านท่าหอย 4.ชุมชนบ้านเขาย้อย หมุ่ 1 พัฒนา 5.ชุมชนบ้านห้วยแก้ว 6.ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา 7.ชุมชนบ้านสะพัง 8.ชุมชนบ้านสระพังร่วมใจ 9.ชุมชนบ้านกล้วยสามัคคี และ 10.ชุมชนบ้านหนองบัว
 
ดูทั้งหมด.. 
 
 
 โครงการปลูกดาวเรืองถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 นางอรอนงค์  ศิริชัย  นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมโครงการปลูกดาวเรืองถวายพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล  อ่านต่อ..
 

 
 ทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนทราย - เขาย้อย 
 นางอรอนงค์  ศิริชัย  นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย ร่วมกับผู้ปกครอง และประชาชน จัดพิธีทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนทราย – เขาย้อย  เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2560  อ่านต่อ..
 

 
 ถวายเทียนพรรษา 
 นางอรอนงค์  ศิริชัย  นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  ร่วมกับสถานศึกษา และชุมชน จัดถวายเทียนพรรษา  12 วัดในเขตเทศบาล  อ่านต่อ..
 

ดูทั้งหมด.. 
 


นางอรอนงค์   ศิริชัย
นายกเทศมนตรี
  ปฏิทินกิจกรรม
  หน่วยงานภาครัฐ

 

 

  ลิงค์เพื่อนบ้าน