วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
    
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ข่าวและประกาศ
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองช่าง
  งานตรวจสอบภายใน
  ประมวลภาพเทศบาล
  หลักการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน
  มาตรการในการปฎิบัติงาน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  การสำรวจแสดงความคิดเห็น
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์


 
 

 
 
 
 


 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ....
 
 
 โครงการสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (5/11/2019)  
 กองคลัง เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 2 ตำบลเขาย้อย  อ่านต่อ..
 

 
 โครงการสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (24/10/2019)  
 กองคลัง เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 1 ตำบลเขาย้อย  อ่านต่อ..
 

 
 โครงการสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (17/10/2019)  
 กองคลัง เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย  อ่านต่อ..
 

 
 โครงการสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (3/10/2019)  
 กองคลัง เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 3 ตำบลสระพัง  อ่านต่อ..
 

  

ดูทั้งหมด.. 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ดูทั้งหมด.. 
 
 
 ตรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัติโนมัติ ประจำปี 2563 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ดำเนินการตรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัติโนมัติ ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา โดยการดำเนินการตรวจสอบดังนี้ 1.ดูความสะอาดของหัวจ่ายน้ำ 2.สังเกตสี กลิ่น หรือรส ผิดปกติหรือไม่ 3.ดูความขุ่นของน้ำ ซึ่งหากมีสีขุ่นแดง แสดงถึงการปนเปื้อนโลหะหนัก 4.สถานที่ตั้งของตู้น้ำดื่ม ไม่ควรตั้งใกล้กับที่ทิ้งขยะมูลฝอย 5.ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้ที่ฉลากด้วย 5.1 ข้อแนะนำการใช้ 5.2 ระบุวัน เดือน  อ่านต่อ..
 

 
 ตาข่ายดักขยะมูลฝอยจากท่อระบายน้ำ 
 "ตาข่ายดักขยะมูลฝอยจากท่อระบายน้ำ" กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วบริเวณบ่อห้วยสมอ ม.4 ต.สระพัง เพื่อไม่ให้ขยะไหลลงคูน้ำกระจัดกระจายจนเก็บยาก ทำให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเก็บขยะได้ง่ายขึ้น สามารถดักขยะจากท่อระบายน้ำไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำคูคลอง และเพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น....ในการนี้ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำคูคลอง  อ่านต่อ..
 

 
 ตรวจสถานประกอบการรายย่อย ในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานเทศกิจ เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกตรวจสถานประกอบกิจการรายย่อย ในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย  อ่านต่อ..
 

ดูทั้งหมด.. 
 
 
 ประเพณีลอยกระทง 
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดกระทงยักษ์  หนูน้อยนพมาศ   อ่านต่อ..
 

 
 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 นางอรอนงค์  ศิริชัย  นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี  จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเขาย้อย วันที่ 4 มิ.ย. 62  อ่านต่อ..
 

 
 กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. 62  อ่านต่อ..
 

ดูทั้งหมด.. 
 
 
 โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสู๋ชุมชน 
โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสู่ชุมชน ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน เยาวชนและผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒธรรมไทยทรงดำ
 

 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ 
เทศบาลตำบลเขาย้อยได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ ประจำปี 2562 เพื่อให้การสนับสนุนคนพิการให้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันกับผู้อื่นและเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ
 

 
 โครงการครอบครัวอบอุ่น 
กองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่15 ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาย้อย และอำเภอเขาย้อย ได้จัดทำโครงการครอบครัวอบอุ่นประจำปี2562 เมื่อวันอังคารที 29 มกราคม 2562 ณ วัดพระธาตุศิริชัย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 

ดูทั้งหมด.. 
 งานก่อสร้างถนน/ลงหินคลุก... 
 งานก่อสร้างสะพาน/ขุดลอกคู... 
 งานขยายเขตไฟฟ้า/ประปา... 
ดูทั้งหมด..  
 


นางอรอนงค์   ศิริชัย
นายกเทศมนตรี
  ปฏิทินกิจกรรม
  มาตรฐานการให้บริการของเทศบาล
  หน่วยงานภาครัฐ

 

  ลิงค์เพื่อนบ้าน
  เพจเทศบาลตำบลเขาย้อย
  Facebook เทศบาลตำบลเขาย้อย