วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
    
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
  ข่าวและประกาศ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองการศึกษา
  งานตรวจสอบภายใน
  กองช่าง
  ประมวลภาพเทศบาล
  หลักการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน
  การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลเขาย้อย
  มาตรการในการปฎิบัติงาน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  การสำรวจแสดงความคิดเห็น
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์


หน้าหลัก   ประมวลภาพเทศบาล  
   4/5          
 
  พิธีมอบรางวัล การประกวดคำขวัญ รณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล การประกวดคำขวัญ รณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ตามโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน และมอบของที่ระลึก แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดคำขวัญ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเขาย้อย
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  21/11/2561  จาก :  125.27.188.xxx 

 
  วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
เทศบาลตำบลเขาย้อย โดยการนำของนางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้" เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" (National Annual Tree Care Day) ณ ริมห้วยข้างโรงสีโพธิ์แก้ว ม.๒ ต.เขาย้อย
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  21/11/2561  จาก :  125.27.188.xxx 

 
  โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตัดสินประกวดคำขวัญ รณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประเภท ประชาชน และ ประเภท นักเรียน ซึ่งมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ในการนี้นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย ได้กล่าวขอบคุณและมอบของสมนาคุณ แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  22/9/2561  จาก :  118.175.92.xxx 

 
  โครงการเทศบาลบริการประชาชนเคลื่อนที่
เทศบาลตำบลเขาย้อย จัดกิจกรรมเทศบาลบริการประชาชนเคลื่อนที่ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และมอบประเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และผู้เสียสละ แก่เทศบาลตำบลเขาย้อย
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  30/8/2561  จาก :  118.175.92.xxx 

 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเขาย้อย ร่วมโครงการฝึกอบรม “ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร” และร่วมประกาศเจตนารมณ์ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” เทศบาลตำบลเขาย้อย ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  27/6/2561  จาก :  101.109.189.xxx 

 
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  26/4/2561  จาก :  1.20.244.xxx 

 
  การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย จัดการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) คณะกรรมการประชาคมเมือง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  14/3/2561  จาก :  1.20.211.xxx 

 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายในงานมีฐานกิจกรรมหลัก 4 Rs สำหรับเด็ก เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจังหวัดสะอาด ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย (13 ม.ค. 61)
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  9/2/2561  จาก :  1.20.211.xxx 

 
• กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สามัคคี เทศบาลตำบลเขาย้อย
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สามัคคี เทศบาลตำบลเขาย้อย ตามนโยบายของรัฐบาลและนายกเทศมนตรี ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสุข ร่างกาย และจิตใจที่ดี มีความสามัคคีกัน จึงจัดกีฬาสัมพันธ์ ๔ สี และกองเชียร์ที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม เรื่อง ๔ Rs คือ Reduce,Reuse,Recycle,Repair
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  10/1/2561  จาก :  101.109.88.xxx 

 
  วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
เทศบาลตำบลเขาย้อยประกาศเจตนารมย์ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และพฤติมิชอบ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  14/12/2560  จาก :  180.180.196.xxx