วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
    
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
  ข่าวและประกาศ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองการศึกษา
  งานตรวจสอบภายใน
  กองช่าง
  ประมวลภาพเทศบาล
  หลักการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน
  การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลเขาย้อย
  มาตรการในการปฎิบัติงาน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  การสำรวจแสดงความคิดเห็น
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์


หน้าหลัก    บุคลากร  สำนักปลัดเทศบาล  
 

 
 
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 
นางสะกุณา  พหุพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 

นางสาวสุกัญญา  ม่วงโภขน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนฯ

นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณสิงห์
นิติกร

จ่าเอก สุรวุฒิ พึ่งพงษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน
 
นางสาวธัชกร  สายสุด
บุคลากร
 
นางสาวชลวรรณ  สงเงิน
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางเนาวรัตน์  เอี่ยมสอาด
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายสำรวย  คเชนทร
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวชญานี  ชำนิราชกิจ
นักการ

นางสาวพัชรี  เกตุมณี
พนักงานสถิติ

นายมนัส  สงวนให้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนฯ
 
นายสกล  ษมาพิสุทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวมธุรส  เนตรอำพันธ์
คนงานทั่วไป (ธุรการ)