วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
    
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ข่าวและประกาศ
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองช่าง
  งานตรวจสอบภายใน
  ประมวลภาพเทศบาล
  หลักการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน
  มาตรการในการปฎิบัติงาน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  การสำรวจแสดงความคิดเห็น
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์


หน้าหลัก    บุคลากร  กองการศึกษา  
 

   
นางบรรทม  เกตุมั่งมี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
 
 
นางอนงค์ทิพย์  สงวนให้
นักวิชาการศึกษา
 
นายณัฐกร  นาควงค์
นักวิชาการศึกษา
 
นางสาววันวิสาข์  พุดกลั่น
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาววรารัตน์  ทวีสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
 
นางสาวเกษราภรณ์  ปิ่นทอง
ผู้่ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
นางศิริพร  พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ
 
นางศิริพรรณ  หอมดี
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับคาง
 
นางจารุณี  พรรณรักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวอ้อมใจ  นาคศิริ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางวิภาพร  พ่วงรอด
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางเครือมาศ  อู่อรุณ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางอณัศยา  สำเภาทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางมยุรา  นกน่วม
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวประนอม  เพชรน้อย
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางนพวรรณ  เพ็ชรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวรัตนา  เอี่ยมองค์
ผู้ดูแลเด็ก
   
 
นายเลิศสิน  ปานนิ่ม
คนงานทั่วไป
 
นายณัฐพล  จำปาเทศ
คนงานทั่วไป
 
นายธีวินธ์  ปู่ดำ
ยาม
 
ว่าง
ภารโรง