วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
    
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
  ข่าวและประกาศ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองการศึกษา
  งานตรวจสอบภายใน
  กองช่าง
  ประมวลภาพเทศบาล
  หลักการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน
  การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลเขาย้อย
  มาตรการในการปฎิบัติงาน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  การสำรวจแสดงความคิดเห็น
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์


หน้าหลัก   ประมวลภาพเทศบาล  
     
 
 
   1/5           
 
  เทศบาลตำบลเขาย้อย ร่วมแบ่งปันตู้ปันสุข
 เทศบาลตำบลเขาย้อย ได้นำสิ่งของไปร่วมแบ่งปันตู้ปันสุข ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อยคะ (22 กรกฎาคม 2563) อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  22/7/2563  จาก :  118.172.207.xxx 

 
  เทศบาลตำบลเขาย้อย ร่วมแบ่งปันตู้ปันสุข
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเขาย้อย ได้นำสิ่งของไปร่วมแบ่งปันตู้ปันสุข ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย ทั้ง 4 จุด คะ อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  27/6/2563  จาก :  118.172.207.xxx 

 
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒
สภาวัฒนธรรมฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาย้อย จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สระน้ำประวัติศาสตร์ ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยภายในงานมีกิจกรรม "ชม ชิง แชะ" ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทงยักษ์ ประกวด "คนมีไฟ DIY" ประกวด "คนไทยงามอย่างไทย"
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  25/11/2562  จาก :  101.108.161.xxx 

 
  โครงการสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 กองคลัง เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 2 ตำบลเขาย้อย อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  5/11/2562  จาก :  14.207.71.xxx 

 
  โครงการสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 กองคลัง เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 1 ตำบลเขาย้อย อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  24/10/2562  จาก :  183.88.30.xxx 

 
  โครงการสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 กองคลัง เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  17/10/2562  จาก :  183.88.30.xxx 

 
  โครงการสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 กองคลัง เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 3 ตำบลสระพัง อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  3/10/2562  จาก :  183.88.30.xxx 

 
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  18/9/2562  จาก :  14.207.68.xxx 

 
  โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาย้อย ครั้งที่ 6/2562
 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้จัดโครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยมีการมีการแสดงหุ่นกระบอก จากคุณปาริชาติ ปิ่นแก้ว การออกกำลังในผู้สูงอายุ จากคุณวิวรรณธนี สาตร์พันธ์ และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ค่ะ... อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  10/9/2562  จาก :  182.52.166.xxx 

 
  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน รุ่นจูเนียร์ ปี 2562
 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน รุ่นจูเนียร์ โดยมีเด็กและเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 10 - 15 ปี ในแต่ละชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งหมด 78 คน โดยทางกองสาธารณสุขฯ ได้เชิญนางทีนุชา ทันวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเขาย้อย และคณะ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค....ในการนี้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรม จะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน รุ่นจูเนียร์ ....ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะ...😃🙏
 
 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  26/8/2562  จาก :  125.27.146.xxx