วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
    
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ข่าวและประกาศ
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองช่าง
  งานตรวจสอบภายใน
  ประมวลภาพเทศบาล
  หลักการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน
  มาตรการในการปฎิบัติงาน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  การสำรวจแสดงความคิดเห็น
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์


หน้าหลัก   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     
 
 
   1/1          
 
  ลงนามบันทึกข้อตกลง "โครงการจังหวัดเพชรบุรีสะอาด"
นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอเขาย้ิอย เป็นประธานเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างอำเภอเขาย้อย กับ เทศบาลตำบลเขาย้อย โดยมี นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการชุมชน ในเเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย เข้าร่วมลงนามด้วย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ สหกรณ์เครดิตยุเนี่ยนตำบลทับคาง
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  16/5/2560  จาก :  101.108.31.xxx 

 
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นประธานกล่าวต้อนรับแกนนำสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเขาย้อย
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  16/5/2560  จาก :  101.108.31.xxx 

 
  ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ครั้งที่ 1
เทศบาลตำบลเขาย้อยจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยร่วมกับ หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชนบ้านดอนทรายร่วมใจ 2.ชุมชนบ้านหนองแหน 3.ชุมชนบ้านท่าหอย 4.ชุมชนบ้านเขาย้อย หมุ่ 1 พัฒนา 5.ชุมชนบ้านห้วยแก้ว 6.ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา 7.ชุมชนบ้านสะพัง 8.ชุมชนบ้านสระพังร่วมใจ 9.ชุมชนบ้านกล้วยสามัคคี และ 10.ชุมชนบ้านหนองบัว
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  16/5/2560  จาก :  101.108.31.xxx 

 
  กิจกรรม Big Cleaning Day เขาย้อยสะอาด

นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day "เขาย้อยสะอาด" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่9 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยมีนายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอเขาย้อย นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย และหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอเขาย้อยให้การต้อนรับในกิจกรรมประกอบไปด้วย การมอบรางวัลให้กับชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านกล้วยสามัคคี ม.1 ต.บางเค็ม และการประกวด Miss Recycle รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรีและการทำความสะอาดชุมชนหนองส้ม โดยมีหน่วยงานราชการ โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าที่อสม.และประชาชน ร่วมใจกันทำความสะอาดชุมชน

 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  5/10/2560  จาก :  118.172.158.xxx 

 
  การประกวดชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระดับจังหวัด

นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "วันนี้ชนะระดับเขต ระดับประเทศคงไม่ไกล" และมอบรางวัลการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับจังหวัด  ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเขาย้อย โดยนางอรอนงค์ ศิริชัย นากยกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นผู้รับมอบ
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอท่ายาง
3.ราง
วัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอบ้านลาด
4.รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
5.รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอแก่งกระจาน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี


 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  5/10/2560  จาก :  118.172.158.xxx 

 
  โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาย้อย
 นางอรอนงค์  ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาย้อย เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  2560 ในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรม ตรวจสุขภาพ วัดความดัน สวดมนต์ไหว้พระ การบรรยายความรู้เรื่องการป้องกันโรคในผุู้สูงอายุ  กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย เป็นต้น

 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  11/1/2561  จาก :  118.172.21.xxx 

 
  โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 นายวันชัย  แต่งศรี  รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  เปิดโครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่  17 มกราคม 2562   ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเขาย้อย  กิจกรรมประกอบด้วย ตรวจสุขภาพ วัดความดัน สวดมนต์ไหว้พระ การบรรยายความรู้เรื่องการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ  กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย เป็นต้น อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  30/1/2562  จาก :  1.20.229.xxx 

 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
 นางอรอนงค์  ศิริชัย  นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  เปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน  เมื่อวันที่ 18 และ 22 มกราคม 2562  ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเขาย้อย  กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมความรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันโรคเอส์แก่เยาวชน  ให้ตระหนักถึงอันตรายของโรค เพื่อลดอัตราการติดเชื้อจากโรค  อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  30/1/2562  จาก :  182.52.179.xxx 

 
  โครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย ปี 2562
 เทศบาลตำบลเขาย้อย นำโดย ท่านอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี ตามโครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย ปี 2562 วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ ห้องน้ำตลาดสดเทศบาล ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเขาย้อยร่วมตรรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  31/1/2562  จาก :  182.52.186.xxx 

 
  ประชุมเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร
 เทศบาล ร่วมกับ ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารทต.เขาย้อย จัดประชุมเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจ.เพชรบุรีสัญจร วันที่ 31 ม.ค. 62 ณ ร.ร.วัดท้ายตลาด อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  31/1/2562  จาก :  182.52.186.xxx 

 
  จัดทำสถานที่กำจัดขยะอินทรีย์
 เทศบาลตำบลเขาย้อย  นำโดย ท่านอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  จัดทำสถานที่กำจัดขยะอินทรีย์  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย  และที่ว่าการอำเภอเขาย้อย  วันที่ 9-10 มกราคม 2562 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  31/1/2562  จาก :  182.52.186.xxx 

 
  รณรงค์ร่วมคัดแยก บริจาคกล่องยูเอชที เพื่อทำอักษรเบรลล์คนพิการทางสายตา
เทศบาลตำบลเขาย้อยร่วมกับผู้ประกอบการอาหารจังหวัดเพชรบุรี รณรงค์ร่วมคัดแยก บริจาคกล่องยูเอชที เพื่อทำอักษรเบรลล์คนพิการทางสายตา และอื่นๆ ที่งานพระนครคีรีเมืองเพชร อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  12/2/2562  จาก :  125.26.65.xxx 

 
  กิจกรรมจิตอาสา
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลเขาย้อย ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเค็มทุกหมู่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  บริเวณสระทอง ม.1 ต. บางเค็ม ประธานพิธีโดย นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย และนางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  13/2/2562  จาก :  125.27.235.xxx 

 
  การปฏิบัติการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการ " สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562" ขอให้ท่านที่นำสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนไว้มารับวัคซีนตามจุดชุมชนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
**โปรดนำบัตรประชาชนมาด้วย** อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  25/3/2562  จาก :  1.20.229.xxx 

 
  โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาย้อย
 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  เปิดโครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2562   ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเขาย้อย  กิจกรรมประกอบด้วย ตรวจสุขภาพ วัดความดัน สวดมนต์ไหว้พระ การบรรยายความรู้เรื่องการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ  กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย เป็นต้น อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  25/3/2562  จาก :  1.20.229.xxx 

 
  โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาย้อย ครั้งที่4/2562
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  เปิดโครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม 2562   ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเขาย้อย  กิจกรรมประกอบด้วย ตรวจสุขภาพ วัดความดัน สวดมนต์ไหว้พระ การบรรยายความรู้เรื่องการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ  กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย เป็นต้น อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  17/6/2562  จาก :  125.27.190.xxx 

 
  รณรงค์ทำความสะอาดชุมชน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและหยอดทรายอะเบทป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562
 เมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ร่วมกับ รพ.สต.ทับคาง,รพ.สต.บ้านห้วย,รพ.สต.สระพัง,รพ.สต.บางเค็ม และจิตอาสา อสม.ตำบลบางเค็ม รวมพลังช่วยกันรณรงค์ทำความสะอาดชุมชน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและหยอดทรายอะเบทป้องกันโรคไข้เลือดออก อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  18/6/2562  จาก :  101.51.101.xxx 

 
  ติดตั้งกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย จัดตั้งกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อปรับปรุงสภาพน้ำที่มีปัญหาเน่าเสียในชุมชน จำนวน 5 เครื่อง ดังนี้
1.คลองหลุมยืม หน้าโรงเรียนวัดท้ายตลาด
2.คลองปิยะ ข้างโรงเรียนวัดท้ายตลาด
3.บ่อห้วยสมอ ชุมชนหนองส้ม
4.คลองหลุมยืม ช่วงที่รับน้ำจากบ่อห้วยสมอ
5.สระน้ำ หลัง รพ.สต.สระพัง
และได้ตั้งเวลา เปิด - ปิด ควบคุมการทำงานของกังกันวันละ 4 ช่วงเวลา ช่วงละ 1 ชั่วโมง ดังนี้
1.เปิดทำงานเวลา 08.00  -09.00 น.
2.เปิดทำงานเวลา 11.00 - 12.00 น.
3.เปิดทำงานเวลา 14.00 - 15.00 น.
4.เปิดทำงานเวลา 17.00 - 18.00 น. อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  18/6/2562  จาก :  101.51.101.xxx 

 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปี 2562
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยมีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย ในการนี้ เทศบาลตำบลเขาย้อยได้เชิญ นางลออ สิงหโชติสุขแพทย์ ตำแหน่ง อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  18/6/2562  จาก :  101.51.101.xxx 

 
  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโครงการพระราชดำริ ปี 2562
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ถึง 7 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย 📣ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะแก่ชุมชน จำนวน 23 ชุมชน🏡 ในโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโครงการพระราชดำริ ปี 2562 ...🙏ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมนี้เป็นอย่างดีค่ะ😊 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  26/8/2562  จาก :  125.27.146.xxx 

 
  โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2562
 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2562 โดยมีผู้ประกอบการค้าอาหารในโรงเรียน โรงงาน และร้านค้าต่างๆในเทศบาลตำบลเขาย้อย เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ "หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร" โดยนางสาวณัฐพร เพชรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากร .... ในการนี้ผู้ที่เข้าร่วมอบรม จะได้รับวุฒิบัตรเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ด้วยค่ะ อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  26/8/2562  จาก :  125.27.146.xxx 

 
  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน รุ่นจูเนียร์ ปี 2562
 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน รุ่นจูเนียร์ โดยมีเด็กและเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 10 - 15 ปี ในแต่ละชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งหมด 78 คน โดยทางกองสาธารณสุขฯ ได้เชิญนางทีนุชา ทันวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเขาย้อย และคณะ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค....ในการนี้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรม จะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน รุ่นจูเนียร์ ....ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะ...😃🙏 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  26/8/2562  จาก :  125.27.146.xxx 

 
  โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาย้อย ครั้งที่ 6/2562
 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้จัดโครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยมีการมีการแสดงหุ่นกระบอก จากคุณปาริชาติ ปิ่นแก้ว การออกกำลังในผู้สูงอายุ จากคุณวิวรรณธนี สาตร์พันธ์ และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ค่ะ... อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  10/9/2562  จาก :  182.52.166.xxx 

     Go To Top << Back      Next >>