วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
    
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ข่าวและประกาศ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองการศึกษา
  งานตรวจสอบภายใน
  กองช่าง
  ประมวลภาพเทศบาล
  หลักการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน
  มาตรการในการปฎิบัติงาน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  การสำรวจแสดงความคิดเห็น
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์


 
 

 
 
 
 


 
 
 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ....
 
 
 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ (25/11/2019)  
สภาวัฒนธรรมฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาย้อย จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สระน้ำประวัติศาสตร์ ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยภายในงานมีกิจกรรม "ชม ชิง แชะ" ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทงยักษ์ ประกวด "คนมีไฟ DIY" ประกวด "คนไทยงามอย่างไทย"
 

 
 โครงการสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (5/11/2019)  
 กองคลัง เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 2 ตำบลเขาย้อย  อ่านต่อ..
 

 
 โครงการสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (24/10/2019)  
 กองคลัง เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 1 ตำบลเขาย้อย  อ่านต่อ..
 

 
 โครงการสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (17/10/2019)  
 กองคลัง เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย  อ่านต่อ..
 

 
 โครงการสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (3/10/2019)  
 กองคลัง เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 3 ตำบลสระพัง  อ่านต่อ..
 

ดูทั้งหมด.. 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ดูทั้งหมด.. 
 
 
 โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย จัดกิจกรรมโครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 โดยนางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย ได้กล่าวต้อนรับผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ... ในการนี้ทางชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาย้อย ได้เรียนเชิญนางจันทร์ธิมา ปิ่นหิรัญวิทยากรชุมชน มาสาธิตการทำกระเป๋าผ้าจากเสื้อยืดที่ไม่ใช้แล้วและสาธิตการทำน้ำยาซักผ้าจากธรรมชาติ เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย  อ่านต่อ..
 

 
 กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ DIY
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ได้จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ DIY เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563  อ่านต่อ..
 

 
 การตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ประจำปี 2563
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ได้ดำเนินการตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสดและอาหารแปรรูปจากร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ร้านชำ และแผงลอยจำหน่ายอาหารสด ในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย  อ่านต่อ..
 

ดูทั้งหมด.. 
 
 
 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 
 นางอรอนงค์  ศิริชัย  นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 24 พฤศจิกายน  2562  อ่านต่อ..
 

 
 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 
 สภาวัฒนธรรมฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาย้อย จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ สระน้ำประวัติศาสตร์ ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 62  อ่านต่อ..
 

 
 ประเพณีลอยกระทง 
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดกระทงยักษ์  หนูน้อยนพมาศ   อ่านต่อ..
 

ดูทั้งหมด.. 
 
 
 โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสู๋ชุมชน 
โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสู่ชุมชน ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน เยาวชนและผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒธรรมไทยทรงดำ
 

 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ 
เทศบาลตำบลเขาย้อยได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ ประจำปี 2562 เพื่อให้การสนับสนุนคนพิการให้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันกับผู้อื่นและเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ
 

 
 โครงการครอบครัวอบอุ่น 
กองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่15 ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาย้อย และอำเภอเขาย้อย ได้จัดทำโครงการครอบครัวอบอุ่นประจำปี2562 เมื่อวันอังคารที 29 มกราคม 2562 ณ วัดพระธาตุศิริชัย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 

ดูทั้งหมด.. 
 งานก่อสร้างถนน/ลงหินคลุก... 
 งานก่อสร้างสะพาน/ขุดลอกคู... 
 งานขยายเขตไฟฟ้า/ประปา... 
ดูทั้งหมด..  
 


นางอรอนงค์   ศิริชัย
นายกเทศมนตรี
  ปฏิทินกิจกรรม
  มาตรฐานการให้บริการของเทศบาล
  หน่วยงานภาครัฐ

 

  ลิงค์เพื่อนบ้าน
  เพจเทศบาลตำบลเขาย้อย
  Facebook เทศบาลตำบลเขาย้อย