วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
    
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ข่าวและประกาศ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองการศึกษา
  งานตรวจสอบภายใน
  กองช่าง
  ประมวลภาพเทศบาล
  หลักการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน
  มาตรการในการปฎิบัติงาน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  การสำรวจแสดงความคิดเห็น
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์


หน้าหลัก   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
 
  

  หน้า 1/ |«  «     »  »|   
รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา พร้อมค่าขนส่งและติดตั้ง จำนวน 4 รายการ..
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ. 2561..
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (หนองทุ่ม) หมู่ 1 ตำบลทับคาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อเหลี่ยมระบายน้ำ จากถนนเพชรเกษม ไปทางบ้า..
ปรกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบรรพตศิลคุณจากแยกวัดยาง - สะพานตาป้อง (ห้วยแก้ว) หมู่ 3 ตำบลเขา..
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสรา้งถนน คสล. จากบ้านนายบุญเลิศ เถาว์น้อย ไปทางบ้านนายมนัส ปานสง่า (ฝั่งใต้) หมู่ 4 , หมู่ 6 ตำบ..
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินทลายและป้องกันการบุกรุกแนวเขตลำห้วยตาห้าจากหมู่ 4 ถึงบ้านหมู่ 5 ตำบลทับคาง สุดลำห..
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ตำบลทับคาง จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีสอบราคา..
ประกาศสอบราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ตำบลทับคาง จำนวน 2 โครงการ และตำบลสระพัง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธ..
ประกาศสอบราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ตำบลทับคาง จำนวน 2 โครงการ..
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ตำบลทับคาง จำนวน 2 โครงการ..
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ตำบลบางเค็ม จำนวน 3 โครงการ และตำบลทับคาง จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีสอบราคา..
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ แขนยาวพิเศษ ชนิดหมุนได้รอบตัว ติดตั้งบุ้งกี๋แบบฟัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ..
ประกาศก่อสรา้งเรียงหินยาแนว (ทั้งสองฝั่ง) พร้อมราวกันตก บันไดขึ้น-ลง บริเวณศาลาต้นจันทน์ หมุ่ 3 ตำบลเขาย้อย ด้วยวิธีประก.. 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเรียงหินยาแนว (ทั้ง2ฝั่ง) พร้อมราวกันตก บันไดขึ้นลง บริเวณสาลาต้นจันทร์ หมู่ 3 ตำบเขาย้อ..
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรียงหินยายแนวต่อจากของเดิมถึงศาลาเอนกประสงค์เขาย้อยวิทยา หมู่ 3 ตำบลเขาย้อย (ห้วยหลวงร่วมใจ) ..
ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิม (ฝั่งทิศใต้) บริเวณตรงข้ามบ้านนายเจริญ สุทธิประเสริฐ ไปทางบ้านนายมนัส ปานสง่า ห..
ประกวดราคาก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. บ้านนายบุญชู พุ่มทอง หมู่ 3 ตำบลทับคาง..
ประกวดราคาก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. จากบริเวณหน้าโรงพักเขาย้อย - ห้องน้ำวัดถ้ำเขาย้อย หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย..
ประกวดราคาขุดลอกลำคลองปิยะ ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 45,500 ลุกบาศก์เมตร หมู่ 1,2,3,5,6 ตำบลบางเค็ม หมู่ 4 ตำบลสระพัง และหมู..
ประกวดราคาก่อสร้างเรียงหินยาแนว (ทั้งสองฝั่ง) พร้อมราวกันตก บันไดขึ้น - ลง บริเวณศาลาต้นจันทร์ หมู่ 3 ตำบลเขาย้อย ..
ประกวดราคาปรับปรุงและขยายผิวจราจร และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากถนนสุวรรณดำริห์ไปจนถึงห้องเช่า นายบรรพจน์ อินทเสม ก่อนถึงบ้า..
ประกวดราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากหน้าร้านตุ๊โภชนา ผ่านบ้านนายแนว ฤกษ์มี จนถึงสุดซอยสามแยก หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย..
ประกาศผู้ชนะโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ณ สถานที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลเขาย้อย ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. บ้านนายบุญชู พุ่มทอง หมู่ 3 ตำบลทับคาง..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิม (ฝั่งทิศใต้) บริเวณตรงข้ามบ้านนายเจริญ สุทธิประเสริฐ ไปทางบ้านนาย..
ประกวดราคาก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ต่อจากของเดิมถึงบ้านนายเฉลียว วังเวงจิต และเชื่อมต่อถึงบ้านนายสิน นาคทอง หมู่ ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. จากบริเวณหน้าโรงพักเขาย้อย - ห้องน้ำวัดถ้ำเขาย้อย หมู่ 5 ตำบลเขาย..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศราคาการขุดลอกลำคลองปิยะ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 45,500 ลูกบาศก์เมตร หมู่ 1, 2, 3, 5, 6 ตำบ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเรียงหินยาแนวต่อจากของเดิมถึงศาลาเอนกประสงค์เขาย้อยวิทยา หมู่ 3 ตำบลเขาย้อย..